Cine Suntem

”Caietele restaurării” - o serie de articole științifice dedicate conservării și restaurării patrimoniului cultural, culegeri de metodologii, norme și principii etice și, deopotrivă, mărturii ale experiențelor practice ale cercetătorilor și specialiștilor. Articolele sunt bazate pe experiența specialiștilor restauratori, arhitecți, urbanisti, chimisti, fizicieni, istorici de artă, biologi, petrografi, structuristi ș.a.

Publicația Asociației Art Conservation Support este editată anual în cadrul Editurii ACS din 2012 și a apărut în contextul în care s-au observat o serie de intervenții agresive și abuzive asupra componentelor patrimoniului cultural care, uneori din lipsă de informare, au dus la alterarea iremediabilă a acestora.


History

Am pornit la drum în 2010 pentru a aduce în fața cititorilor patrimoniul cultural mult iubit de noi, monumente și picturi descoperite prin restaurare de sub straturile consistente de depuneri.

Am pornit la drum în cadrul Asociației Art Conservation Support pentru a arăta prin carte că vizita la un monument reprezintă mai mult decât o “bifă” pe o listă cu multe înșiruiri, ci un moment în care te îmbogățești, din care înțelegi sensul și rostul frumosului din jur, semnificația picturilor și momentele trecute.

Din 2010 am editat peste 20 de titluri, unele traduse în limba engleză sau germană, cărți adresate publicului larg de toate vârstele și specialiștilor.

Primul număr din "Caietele restaurării" a fost editat în 2012 când, prin proiectul cultural “În dialog cu monumentele. 40 de ani de restaurare științifică”, am ales să marcăm un moment important din istoria restaurării științifice în România - 40 de ani de la primul șantier de restaurare a picturii murale - la Humor.

 În prezent Caietele restaurării  a devenit o publicație de referință în rândul specialiștilor, regăsindu-se în bibliografiile recomandate în școlile de profil.

Monumente Medievale din Bucovina” (ro, en, ge), autori Tereza Sinigalia și Oliviu Boldura;
Monumente Medievale din Oltenia” (ro, en), autor Corina Popa;
Monumente Medievale de pe Valea Târnavelor”, autori Dragoș Gh. Năstăsoiu, Ferenc Mihály, Lóránd Kiss
Pictura murală maramureșeană. Meșteri zugravi și interferențe stilistice”, autor Anca Bratu, ediție îngrijită și adnotată de Ana Bârcă (conține rezumat în limba engleză și în limba franceză);
Case din București. Valoare prin restaurare”, autori Șerban Sturdza, Maria Dumbrăvician, Oana Marinache, Ioana Olteanu
- „Arbore - istorie, artă, restaurare” (ro și en), autori Corina Popa, Oliviu Boldura, Maria-Magdalena Drobotă, Anca Dină
- „Brâncoveni – un drum spre trecut, o cale către viitor”, autori Tereza Sinigalia și Oliviu Boldura - „Reședințele Stirbey din București și Buftea. Arhitectura și decorația interioară”, autor Oana Marinache
Știrbey – reședințe, moșii, ctitorii”, autor Oana Marinache
Cristofi Cerchez, un vechiu arhitect din București”, autor Oana Marinache
Teatrul Național în vreme de război (1916-1918) – ro și en, autor Vera Molea
Ghidul colecționarului. Cum păstrăm obiectele de artă din colecțiile particulare”, autori Andreea Michescu, Ioan Darida
Biserica de lemn din Ieud Deal. Restaurarea picturilor murale”, autori Luminița Dana Postolache, Rodica Pavel, Lorena Vlaicu, Daniela Cristina Ilie
Biserica Sf. Nicolae – Albă din București. Acțiuni principale privind conservarea și restaurarea iconostasului”, autori Sultana-Ruxandra Polizu, Mihail-Simion Săsăujan
Noțiuni de chimia picturii”, autor Ioan Istudor
Pictura murală din nordul Moldovei. Modificări estetice și restaurare”, autor Oliviu Boldura
Piatra în patrimoniul românesc. Degradări specifice și tratamente adecvate”, autor Iulian Olteanu
Picturi murale extrase. Istorie, restaurare, monitorizare”, autor Maria-Magdalena Drobotă
În casa bunilor”, autori Laura Hangiu și Ana Bârcă
Marea lume mică”, autori Alexandra Mihailciuc (text) și Alexandra Culescu (ilustrație)
Zborul ZCP 39. Căutarea lui Pippin”, autor Laura Hangiu

Misiune

Art Conservation Support desfășoară de aproape 10 ani proiecte culturale și editoriale cu scopul de a contribui la o mai bună conservare și punere în valoare a patrimoniului cultural și are ca membrii specialiști în conservare și restaurare

Prin Caietele restaurării  ne dorim o colaborare mai strânsă între specialiști, încurajarea formării echipelor interdisciplinare, intervenții mai bine documentate și mai atent realizate, informarea tinerilor, viitori specialiști, dar și a beneficiarilor, și, prin aceasta, o soartă mai bună pentru patrimoniul cultural.

Visiune

Calitatea conţinutului pentru “Caietele restaurării” este asigurată de:

  • valoarea informaţiilor şi caracterul inedit al acestora;

  • experiența și notorietatea autorilor;

  • imagini necunoscute din arhive şi din timpul procesului de conservare-restaurare;

  • o grafică elegantă şi cursivă;

  • selecția exigentă a articolelor de către membrii comisiei și corectarea informațiilor unde este cazul.


Echipa Editorială

Tereza Sinigalia
Consultant Stiințific

Profesor universitar, Doctor în Istoria Artei, Cercetător știintific I, peste 50 ani experiență .

Oliviu Boldura
Consultant Stiințific

Profesor universitar, Doctor în estetică, Expert restaurator cu circa 50 ani experiență în conservarea picturilor murale .

Ioan Darida
Consultant Stiințific

Lector universitar, Doctor în Arte vizuale, Expert restaurator pictură pe orice suport cu circa 40 ani experiență .

Mihai Lupu
Consultant Stiințific

Chimist, Expert investigații opera de artă cu circa 50 ani experiență .

Mirela Constantin
Consultant Stiințific

Expert restaurator pictură pe lemn cu peste 30 ani experiență .

Ioana Gomoiu
Consultant Stiințific

Profesor universitar, Doctor în biologie, Expert investigații opera de artă, Certător științific I cu peste 40 ani experiență în microbiologie .

Crina Niculescu
Redactor

Grafician, restaurator pictură cu peste 10 ani experiență .

Anca Dină
Redactor Sef

Specialist restaurator cu aproape 20 ani experiență în conservare - restaurare pictură murală și punerea în valoare a patrimoniului .