Caietele restaurării și titlurile apărute la Editura ACS pot fi cupărate si din următoarele rețele de librării precum și în cadrul  evenimentelor organizate de Art Conservation Support 

 

      

Art Conservation Support