temp ridic_Moldov_Vest

Studiile de specialitate și investigațiile realizate in situ la o serie de monumente au demonstrat că pigmenții cel puțin cei aplicați în picturile executate a fresco suferă în timp unele transformări fizice și chimice semnalate vizual prin alterări cromatice. Acestea se grupează în funcție de cauză în alterări normale și accidentale. In Pagina restaurării există un articol publicat de același autor referitor la alterările normale. Prezentul articol tratează o altă problematică, pe aceeași temă a alterărilor dar care se referă de această dată la alterările accidentale.