Recomandare privind mijloace de interzicere şi prevenire a importului ilicit, exportului şi transferului de proprietate asupra bunurilor culturale (1964)
UNESCO

Recomandarea propune ca statele membre să elaboreze inventarierea naţională de bunuri culturale, atât cele publice cât şi cele private. Recomandă stabilirea serviciilor naţionale de protejare împotriva exportului ilegal de bunuri culturale şi dezvoltarea unui proces de certificare pentru a autoriza exporturile.

Document disponibil online în limba engleză:
http://www.icomos.org/unesco/illicit64.html