Consiliul Consultativ pentru Antichităţi şi Arte Plastice

Principiile enunţate în Carta del Restauro reflectă teoria şi practica italiană de conservare-restaurare. Acestea au fost stabilite de către Consiliul Consultativ pentru Antichităţi şi Arte Plastice din 1931 pentru a ghida activitatea de restaurare efectuată de către instituţiile publice şi private din Italia. Acest document a fost principala sursă a ideilor exprimate în Carta de la Veneţia.


Document disponibil online în


Engleza

http://www.icomos.org/athens_charter.html

Franceza

http://www.icomos.org/docs/athens_f.html

 

Italiana

http://www.tine.it/NormativaBBCC/Carte.htm#atene