Conservarea și restaurarea monumentelor istorice este un tip de intervenție extrem de specializat, de importanță majoră pentru patrimoniul cultural, care necesită nu doar abilități practice dezvoltate, ci și cunoștințe științifice aprofundate și experiență.

Atestarea profesioniștilor din acest domeniu face parte dintr-un sistem mai larg de protecție și supraveghere care implică, de asemenea, aprobarea oficială obligatorie pentru fiecare intervenție asupra monumentelor istorice.

Norma specifică care reglementează activitatea de atestare a profesioniștilor din domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice este Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr.2549/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.

Această activitate este elaborată de Institutul Național al Patrimoniului, site-ul web: www.patrimoniu.ro, e-mail: atestare@patrimoniu.gov.ro

 

Cuvinte cheie: restaurator, atestare, norme, documente, referințe

 

Autor:

Anca Filip - arhitect, MD, specialist atestat al Ministerului Culturii în domeniile: studii, cercetări și inventariere monumente istorice și urbanism istoric; membru: OAR, RUR, ICOMOS România, PRERICO ICOMOS Scientific Committe; secretar al Comisiei de Atestare în Domeniul Monumentelor Istorice; afiliere instituțională: Institutul Național al Patrimoniului

 

Caietele restaurării 2020, pp. 278-282